+420 595 002 042
 
Laboratoř Ben Labor s.r.o.
Zpracování odebraných vzorků tkání a buněk 
  

Laboratoř patologie Ostrava

Laboratoř patologie v Ostravě vznikla v roce 2000. Jsme akreditované patologické pracoviště. Díky modernímu vybavení a akreditovaným zaměstnancům jsme schopni provádět široké spektrum vyšetření vzorků tkání a buněk. Jsme začleněni do programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Provádíme vyšetření imonohistochemická a histologická. Služby naší patologie využijí klinická pracoviště v celé České republice.

Přehled základních vyšetření patologie Ostrava

  • Histologické vyšetření tkání

  • Imunohistochemické vyšetření tkání

  • Cervikovaginální cytologické vyšetření

  • Negynekologické cytologické vyšetření

  • Konzultační činnost

  • Veterinární bioptické a cytologické vyšetření

  • Fotodokumentace makro i mikroskopické

  • Vzdělávací činnost

Nová technologie laboratorního vyšetření vzorků

Díky nové technologii LBC (Liquid Based Cytology) můžeme provést odběr vzorků buněk z různých orgánů do tekutého prostředí. Tato metoda cytologického vyšetření umožňuje provést více vyšetření pouze z jediného vzorku buněk.

Doba odezvy od přijetí vzorku do odeslání výsledků:

Typ vyšetření

Doba odezvy

Standardní histologické vyšetření

3 dny

Imunohistochemické vyšetření

1-2 týdny

Cervikovaginální cytologie

1 týden

Negynekologické cytologické vyšetření

3 dny

STATIM vyšetření

48 hodin

Laboratoř patologie Ostrava Výsledky vyšetření

Výsledky všech vyšetření patologie Ostrava jsou k dispozici denně tištěné i elektronické a ústní podobě. Výsledkové zprávy, zasíláme odborným lékařům 1x týdně. Všem klinikám dáváme zdarma k dispozici program pro stahování výsledků online. Telefonicky výsledky sdělujeme pouze spolupracujícím lékařům.

Příručka pro laboratorní vyšetření na patologii Ostrava

Pro usnadnění komunikace s lékaři a klinikami v ČR, které mají zájem o vyšetření vzorků v naší laboratoři, jsme vyhotovili laboratorní příručku laboratoře patologie Ben Labor s.r.o. Ostrava. Příručka je zdarma dostupná na našem webu. Obsahuje základní informace o laboratoři patologie, kompletní seznam možných laboratorních vyšetření a návody pro správnou manipulaci se vzorky. Dále se zde dozvíte postupy při vyhodnocování vzorků a formy prezentace výsledků vyšetření.

Cervikovaginální cytologie - vyšetření patologie Ostrava

Naše laboratoř patologie se zabývá i cervikovaginální cytologií, tj. screeningem karcinomu děložního hrdla. Přístup k těmto cervikovaginálním vyšetřením jsme získali díky zařazení do programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Máme potřebné technické i personální zázemí pro široké spektrum gynekologických cytologických vyšetření. Naše laboratoř je vybavena kvalitními mikroskopy s možností fotodokumentace. Díky vestavěným pozorovacím zařízením můžeme pravidelně používat tuto technologii za účelem vzdělávání našich pracovníků. Máme možnost barvení preparátů pro lepší diagnostiku. Preparáty uchováváme v laboratoři patologie minimálně 5 let.

Lékařům dodáváme v rámci cytologického vyšetření veškeré potřebné vybavení (průvodky, podložní skla, odběrové kartáčky). Následně zajišťujeme svoz odebraných vzorků pro cervikovaginální cytologické vyšetření.

Objednávky laboratorního vyšetření Ostrava

Formulář pro cervikovaginální cytologii

Průvodní list pro cervikovaginální cytologii

Průvodní list k bioptickému vyšetření

Více informací ohledně předávání vzorků laboratoři a vyzvednutí výsledků testů najdete v naší laboratorní příručce.

Prosíme, předem nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem (viz „Poptávka“ vpravo nahoře), abychom zajistili včasné zaslání výsledků testů.